Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1