Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Podstawy alergologii
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Nigdy dość : mózg a uzależnienia