Nowości
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Maszyny elektryczne i transformatory
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka