Nowości
Ginekologia praktyczna
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1