Nowości
Metrologia wielkości geometrycznych
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej