Nowości
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Ginekologia praktyczna
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznych
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,