Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Programowanie robotów przemysłowych
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej