Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Inżynieria powierzchni
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne