Nowości
Fitoterapia i leki roślinne
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Współuzależnienie : Przewodnik dla nowego pokolenia
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów