Nowości
Ginekologia praktyczna
Endometrioza
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Dietetyka kliniczna
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego