Nowości
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Maszyny elektryczne i transformatory
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1