Nowości
Onkologia : podręcznik dla studentów
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Polimerowe kompozyty konstrukcyjne
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1