Nowości
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka