Nowości
Pobieranie narządów jamy brzusznej do przeszczepów : technika chirurgiczna
Spawalnictwo
Procedury pielęgniarskie
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Maszyny elektryczne i transformatory