Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Diagnostyka laboratoryjna
Procedury medyczne w ginekologii : praktyka położnej. T. 1
Fitoterapia i leki roślinne
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii