Nowości
Uzależnienia behawioralne
Nowe uzależnienia młodego pokolenia : od przyjemności do przymusu
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Programowanie robotów przemysłowych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii