Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Jak rozpoznać i pokonać uzależnienie od smartfona : praktyczne wskazówki i ćwiczenia