Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgniarstwo operacyjne
Położnictwo i ginekologia : repetytorium
Dietetyka sportowa
Fitoterapia i leki roślinne