Nowości
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 1
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,