Nowości
Procedury pielęgniarskie
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Alergologia : kompendium
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Powikłania pooperacyjne w ginekologii