Nowości
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Jak wyjść z traumy i uzależnienia : praktyczne wskazówki i strategie
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Procedury pielęgniarskie