Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Zakażenia szpitalne : podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń
Zakażenia krwiopochodne : profilaktyka
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2