Nowości
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Metrologia wielkości geometrycznych
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie