Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Spawalnictwo
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Alergologia : kompendium
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej