Nowości
Inżynieria powierzchni
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Pielęgniarstwo internistyczne
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego