Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Dietetyka kliniczna
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba