Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Dietetyka kliniczna
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Programowanie robotów przemysłowych
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego