Nowości
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Ginekologia praktyczna
Metrologia wielkości geometrycznych
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego