Nowości
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Onkologia : podręcznik dla studentów
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Tabele składu i wartości odżywczej żywności = Food composition tables