Nowości
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Psychodietetyka
Dietetyka sportowa
Spawalnictwo