Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Uzależnienia behawioralne
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych