Nowości
Medycyna estetyczna i kosmetologia
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Pielęgniarstwo internistyczne
Dermatozy i zakażenia okolic zewnętrznych narządów płciowych
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2