Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Pielęgniarstwo operacyjne
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2