Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Powikłania pooperacyjne w ginekologii
Psychodietetyka
Higiena i sterylizacja w branży beauty