Nowości
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgniarstwo internistyczne
Dietetyka sportowa
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego
Diagnostyka laboratoryjna