Nowości
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Nanomateriały inżynierskie : konstrukcyjne i funkcjonalne
Diagnostyka laboratoryjna w pielęgniarstwie i położnictwie
Dermatologia dla kosmetologów / redakcja naukowa Zygmunt Adamski, Andrzej Kaszuba