Nowości
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Psychodietetyka
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Alergologia : kompendium