Nowości
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Metrologia wielkości geometrycznych
Procedury medyczne w położnictwie : praktyka położnej. T. 2
Dietetyka kliniczna
Onkologia : podręcznik dla studentów