Nowości
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Podologia
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Procedury pielęgniarskie