Nowości
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych