Nowości
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Pielęgniarstwo operacyjne
Diagnostyka laboratoryjna
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii