Nowości
Farmakoterapia kardiologiczna. T. 1,
Uzależnienia behawioralne
Higiena i sterylizacja w branży beauty
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych