Nowości
Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza : podstawy fizykochemiczne
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2
Uzależnienia 2.0 : dlaczego tak trudno się oprzeć nowym technologiom
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa