Nowości
Kardiologia : podręcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Ordynowanie leków i wypisywanie recept : przewodnik dla pielęgniarek i położnych
Procedury pielęgniarskie
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych