Nowości
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej
Inżynieria powierzchni
Maszyny elektryczne i transformatory
Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej