Nowości
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Mechanika ogólna : Statyka i kinematyka. Tom 1
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Psychodietetyka
Poradnik inżyniera : Spawalnictwo. 2