Nowości
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Metodologia badań w pielęgniarstwie : podręcznik dla studiów medycznych
Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów
Diagnostyka laboratoryjna