Nowości
Pielęgniarstwo : wybrane aspekty praktyczne
Zakażenia na oddziale intensywnej terapii : diagnostyka i leczenie
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii
Podstawy pielęgniarstwa chirurgicznego