Nowości
Dietetyka kliniczna
Dietetyka : wybrane aspekty praktyczne
Ginekologia praktyczna
Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii : podręcznik dla studiów medycznych
Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka