Nowości
Statystyka na receptę : wprowadzenie do statystyki medycznej
Podstawy pielęgniarstwa. T. 1,
Ginekologia, diagnostyka różnicowa i terapia : Decyduj mądrze - lecz dobrze
Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego : praca zbiorowa
Pielęgnowanie w położnictwie, ginekologii i neonatologii